0988751954

EcocharVIETNAM công nghệ và sản phẩm sạch từ sinh khối ECOCHARVN supply: binchotan, sawdust briquette charcoal, block honeycomb charcoal, biochar & continuously charcoal kiln technology!

Select Your Style

Choose Color style

Month: October 2020

Ecocharvietnam

EcocharVN – công nghệ sản xuất Biochar, giấm gỗ, biogas

Công nghệ sản xuất sinh khối sạch là một điều trăn trở của EcocharVIETNAM từ khi mới khởi nghiệp! Với định hướng sản xuất sạch hơn, EcocharVIETNAM tập trung tư vấn, thiết kế, sản xuất và chuyển giao công nghệ sản xuất sinh khối sạch, thuận tự nhiên từ phụ phẩm nông - lâm nghiệp. Với một mong muốn mang lại giá trị kinh tế và bảo vệ môi trường. Bởi:" không có gì là rác thải - tất cả là NĂNG LƯỢNG"! Các sản phẩm của chúng tôi gồm: Than sinh học "biochar"Giấm gỗDầu sạch "bio-oil" và Khí sạch "bio-gas" Dịch vụ: Chuyển giao [...]

Read More
error: Content is protected !!