0988751954

EcocharVIETNAM công nghệ và sản phẩm sạch từ sinh khối ECOCHARVN supply: binchotan, sawdust briquette charcoal, block honeycomb charcoal, biochar & continuously charcoal kiln technology!

Select Your Style

Choose Color style

Month: July 2023

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ HƠI VÀ KHÍ THẢI

Các phương pháp xử lý khí và hơi Trong bài viết này, EcocharVIETNAM xin chia sẻ hướng dẫn xử lý hơi và khí thải công nghiệp. Hiện tại, có 4 phương pháp đang thịnh hành để xử lý hơi và khí thải công nghiệp. Phương pháp phân hủy - dùng tác nhân nhiệt hoặc hóa học để phân hủy các hơi và khí thải Phương pháp ngưng tụ Phương pháp hấp phụ Phương pháp hấp thụ Chúng ta sẽ cùng xem chi tiết các phương pháp xử lý hơi và khí thải. Phương pháp phân hủy Để phân hủy một chất ở dạng khí, hoặc hơi có hại [...]

Read More
error: Content is protected !!