0936015185

EcocharVIETNAM công nghệ và sản phẩm sạch từ sinh khối ECOCHARVN supply: binchotan, sawdust briquette charcoal, block honeycomb charcoal, biochar & continuously charcoal kiln technology!

Select Your Style

Choose Color style

Dầu gỗ (Bio-oil)

Dầu gỗ (Bio-oil)

20.00

Dầu gỗ sạch dùng làm dầu cho động cơ, chất đốt.

Sản phẩm được tạo thành từ quá trình nhiệt phân sinh khối: củi, gỗ, mùn cưa…

Description

Dầu gỗ (Bio-oil)

EcocharVIETNAM cung cấp dầu gỗ. Sản phẩm được tạo thành trong chu trình EcocharVN.

Dầu gỗ  là một chất lỏng thu được trong quá trình nhiệt phân và làm lạnh sau đó. Nó là một hỗn hợp phức tạp của các phân tử thường bao gồm hơn 200 hợp chất khác nhau tạo ra từ quá trình khử thủy phân của các sản phẩm được xử lý trong quá trình nhiệt phân.

Dầu nhiệt phân là nguồn hóa chất sinh học tự nhiên và sạch. Sản phẩm có giá trị nhất là creosote có các ứng dụng trong y học. Seirogan thuốc điều trị tiêu chảy của Nhật Bản có sử dụng creosote tinh chế từ dầu gỗ (wood oil).

Dầu từ quá trình nhiệt phân chất thải có nhiệt trị thấp: cao (12 – 22 MJ / kg).

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dầu gỗ (Bio-oil)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!