0988751954

EcocharVIETNAM công nghệ và sản phẩm sạch từ sinh khối ECOCHARVN supply: binchotan, sawdust briquette charcoal, block honeycomb charcoal, biochar & continuously charcoal kiln technology!

Select Your Style

Choose Color style

Tag: biochar và công dụng

biochar là gì

Biochar là gì?

Khái niệm Biochar hay than Sinh học Than sinh học (biochar) được sản xuất từ sinh khối. Ví dụ: như cành cây, vỏ trấu, rơm…. Quá trình chuyển hóa sinh khối thành than sinh học được thực hiện trong môi trường thiếu oxy ở nhiệt độ 400 - 450 độ C. Gọi là quá trình nhiệt phân. Việc sản xuất than sinh học có thể thực hiện bằng cách ủ theo kiểu truyền thống. Hoặc hiệu quả hơn trong các thùng/lò kim loại. Khi bị đốt nóng, một số phản ứng hóa học sẽ xảy ra. Đầu tiên là giai đoạn sấy tách [...]

Read More
error: Content is protected !!