0988751954

EcocharVIETNAM công nghệ và sản phẩm sạch từ sinh khối ECOCHARVN supply: binchotan, sawdust briquette charcoal, block honeycomb charcoal, biochar & continuously charcoal kiln technology!

Select Your Style

Choose Color style

Tag: cách sử dụng giấm gỗ đúng

giấm gỗ sinh học có an toàn

Giấm gỗ sinh học có thực sự an toàn?

 Để trả lời câu hỏi:"Giấm gỗ sinh học có thực sự an toàn". Chúng ta cần rõ nguồn gốc và quy trình sản xuất giấm gỗ. Giấm gỗ sinh học là dung dịch được tạo thành từ quá trình nhiệt phân sinh khối. Qua công nghệ ngưng tụ và tinh chế, sẽ sản xuất được dung dịch giấm gỗ. Giấm gỗ sinh học thành phẩm là dung dịch của axit axetic, acetone, metanol, nước và hơn 200 hợp chất hữu cơ. Các cơ quan quản lý và công bố tính an toàn của giấm gỗ sinh học Ngày 26/3, hội nghị Giấm Gỗ Sinh [...]

Read More
error: Content is protected !!