0988751954

EcocharVIETNAM công nghệ và sản phẩm sạch từ sinh khối ECOCHARVN supply: binchotan, sawdust briquette charcoal, block honeycomb charcoal, biochar & continuously charcoal kiln technology!

Select Your Style

Choose Color style

Tag: cải tạ đất như thế nào

hướng dẫn sử dụng giấm gỗ

Cải tạo đất phèn chua

Đất phèn chua - đất thoái hóa là gì? Đất thoái hóa là đất đã mất đi những tính chất: Tính chất vật lý (độ ẩm, độ tơi xốp,…). Tính chất hóa học (pH, cân bằng dinh dưỡng, độ độc Al, Fe,…). Tính chất sinh học (hệ vi sinh vật trong đất. Để cải tạo đất phèn chua, thoái hóa phải thay đổi 3 tính chất trên. Đưa chúng quay trở về những đặc tính tơi xốp, thoáng khí, nhiều mùn, pH thích hợp, giàu dinh dưỡng, vi sinh vật hoạt động mạnh, ít độc,… Việc cải tạo đất phèn chua gồm 3 [...]

Read More
error: Content is protected !!