0988751954

EcocharVIETNAM công nghệ và sản phẩm sạch từ sinh khối ECOCHARVN supply: binchotan, sawdust briquette charcoal, block honeycomb charcoal, biochar & continuously charcoal kiln technology!

Select Your Style

Choose Color style

Tag: cải tạo đất bạc màu

hướng dẫn cải tạo đất

Hướng dẫn cải tạo đất của người Nhật Bản

Cơ bản của nông nghiệp là gì? Cơ bản của nông nghiệp là gì? Câu hỏi đơn giản nhưng ý nghĩa. Đó là “làm giàu đất” (“tsuchi dukri” trong tiếng Nhật). Cải thiện tình trạng đất bằng cách cung cấp đủ lượng phân hữu cơ. Để hoạt động của vi sinh vật trong đất tăng cường. Khi đó cây trồng dễ dàng phát triển. Chúng ta nâng cao hơn nữa các hoạt động bằng các vật liệu bổ sung như than củi và giấm gỗ. Nếu chúng ta làm điều đó, đất không bao giờ chết. Làm giàu đất mất một số năm. [...]

Read More
error: Content is protected !!