0936.015.185

EcocharVIETNAM công nghệ và sản phẩm sạch từ sinh khối ECOCHARVN supply: binchotan, sawdust briquette charcoal, block honeycomb charcoal, biochar & continuously charcoal kiln technology!

Select Your Style

Choose Color style

Tag: chuẩn bị đầu tư sản xuất than sạch

Biến chất thải thành than sinh học

Quy trình nghiên cứu đầu tư sản xuất than sạch

Trong bài viết này, EcocharVIETNAM chia sẻ về:"Quy trình nghiên cứu đầu tư nhà máy than sạch mùn cưa". https://youtu.be/3FLTEilKeNs Hướng dẫn đầu tư nhà máy than mùn cưa là việc quan trọng đầu tiên các nhà sản xuất, chế tạo thiết bị/công nghệ phải làm cho khách hàng. Nó liên quan đến các yếu tố đầu vào, Quý vị cần khảo sát, chuẩn bị để phân tích tiền khả thi, phân tích hiệu quả đầu tư. Khi đó, chúng ta sẽ biết các giá trị: lãi/lỗ, thời gian hoàn vốn, tổng chi phí đầu tư. Điều này, giúp Quý vị nắm [...]

Read More
error: Content is protected !!