0988751954

EcocharVIETNAM công nghệ và sản phẩm sạch từ sinh khối ECOCHARVN supply: binchotan, sawdust briquette charcoal, block honeycomb charcoal, biochar & continuously charcoal kiln technology!

Select Your Style

Choose Color style

Tag: công dụng của giấm gỗ

Giấm gỗ và các ứng dụng trong cuộc sống

Khái niệm giấm gỗ? Axit pyroligneous còn được gọi là giấm gỗ là một chất lỏng dạng nước. Được sản xuất từ ​​quá trình nhiệt phân chất thải lignocellulose và sinh khối. Chúng được hình thành bằng cách nhanh chóng và đồng thời khử phân mảnh và phân mảnh cellulose, hemicellulose, lignin và các thành phần khác của sinh khối. Các biopoly-mers đó bị phá vỡ thành các phân tử nhỏ hơn với nhiệt độ cao trong điều kiện không khí ít hơn khí quyển. Khói ngưng tụ thô trong quá trình nhiệt phân được gọi là dầu sinh học. Giấm gỗ có [...]

Read More
error: Content is protected !!