0968465688

EcocharVIETNAM công nghệ và sản phẩm sạch từ sinh khối ECOCHARVN supply: binchotan, sawdust briquette charcoal, block honeycomb charcoal, biochar & continuously charcoal kiln technology!

Select Your Style

Choose Color style

Tag: công nghệ sản xuất than sinh học

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THAN SINH HỌC

Khái niệm Bài viết này, EcocharVIETNAM sẽ chia sẻ các kiến thức cơ bản về chủ đề:" than vô cơ, than hữu cơ và công nghệ sản xuất than tổ ong hoạt tính".  Chúng ta có 3 phương pháp bước cơ bản (công nghệ) để sản xuất than tổ ong hoạt tính: Bước 1: Cacbon hóa Bước 2: Hoạt hóa (cũng có công nghệ sẽ cacbon hóa và hoạt hóa than liên tục trong 1 thiết bị). Bước 3: Sản xuất than tổ ong hoạt tính từ than hoạt tính Bản chất của quá trình hình thành than:  Chúng ta sẽ tìm hiểu bản chất của [...]

Read More
error: Content is protected !!