0988751954

EcocharVIETNAM công nghệ và sản phẩm sạch từ sinh khối ECOCHARVN supply: binchotan, sawdust briquette charcoal, block honeycomb charcoal, biochar & continuously charcoal kiln technology!

Select Your Style

Choose Color style

Tag: độ phì nhiêu của đất là gì

Đất là gì? Đặc tính của đất

Đất là yếu tố quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Mọi loại cây đều có rễ và cắm sâu vào đất lấy dinh dưỡng và nuôi dưỡng cây. Canh tác theo phương pháp hóa học thường coi đất như một vật liệu hỗ trợ cây trồng. Và cung cấp nước với chất dinh dưỡng hóa học. Nhưng vấn đề không đơn giản như vậy. Vì thiếu sự hiểu biết về đất, tiềm năng của đất (không chỉ về độ phì) nên chúng ta có cách tiếp cận sai lầm trong canh tác.  Đất là gì? Mặc dù chúng ta có thể thấy [...]

Read More
error: Content is protected !!