0988751954

EcocharVIETNAM công nghệ và sản phẩm sạch từ sinh khối ECOCHARVN supply: binchotan, sawdust briquette charcoal, block honeycomb charcoal, biochar & continuously charcoal kiln technology!

Select Your Style

Choose Color style

Tag: Green House

Ứng dụng Internet trong nông nghiệp

Canh tác chính xác Canh tác chính xác là hoạt động canh tác được kiểm soát trong chăn nuôi và trồng trọt. Yếu tố quan trọng trong canh tác chính xác là sử dụng các ứng dụng của công nghệ thông tin. Các thiết bị khác sử dụng gồm: cảm biến, hệ thống điều khiển, robot...Áp dụng internet tốc độ cao, thiết bị di động và vệ tinh để kết nối. Kết nối hình ảnh và định vị là một ứng dụng công nghệ quan trọng. Canh tác chính xác là ứng dụng quan trọng nhất của IoT  (Internet of Thing) trong lĩnh [...]

Read More
error: Content is protected !!