0988751954

EcocharVIETNAM công nghệ và sản phẩm sạch từ sinh khối ECOCHARVN supply: binchotan, sawdust briquette charcoal, block honeycomb charcoal, biochar & continuously charcoal kiln technology!

Select Your Style

Choose Color style

Tag: lò cacbon hóa

lò cacbon hóa công nghiệp

LÒ CACBON HÓA

lò than mùn cưa Lò cacbon hóa là một thiết bị quan trọng trong việc sản xuất và tái chế sinh khối thành các dạng năng lượng hữu ích. VRET tư vấn thiết kế, thi công các loại lò cacbon hóa. Con người tồn tại cần sử dụng năng lượng để vận hành, & phát triển. Năng lượng có thể từ hóa thạch như xăng, dầu... Nhiên liệu có thể từ tự nhiên: năng lượng tái tạo, năng lượng sinh khối. Năng lượng tái tạo: như gió, mặt trời, địa nhiệt...Còn năng lượng sinh khối trong tự nhiên như tận dụng và [...]

Read More
error: Content is protected !!