0988751954

EcocharVIETNAM công nghệ và sản phẩm sạch từ sinh khối ECOCHARVN supply: binchotan, sawdust briquette charcoal, block honeycomb charcoal, biochar & continuously charcoal kiln technology!

Select Your Style

Choose Color style

Tag: mua giấm gỗ chất lượng ở đâu

Chất lượng giấm gỗ

Chất lượng giấm gỗ

Giấm gỗ là gì? Như chúng ta đã biết, giấm gỗ được sản xuất từ quá trình nhiệt phân sinh khối: gỗ và các loại thực vật. Nó là dung dịch chứa 80 - 90% nước, 3 -5% axit axetic, methanol, phenol và các hợp chất của phenol,... Các vấn đề gặp phải: Ai cũng biết vậy, và cũng có thể sản xuất. Tuy nhiên, không phải loại giấm gỗ nào cũng mang lại tính năng xử lý. Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Công nghệ nhiệt phân, cấu tạo lò Chế độ nhiệt độ lò Thời điểm và công nghệ [...]

Read More
error: Content is protected !!