0988751954

EcocharVIETNAM công nghệ và sản phẩm sạch từ sinh khối ECOCHARVN supply: binchotan, sawdust briquette charcoal, block honeycomb charcoal, biochar & continuously charcoal kiln technology!

Select Your Style

Choose Color style

Tag: mua Phân hữu cơ vi sinh ở đâu

Phân hữu cơ vi sinh

Sản xuất phân hữu cơ sinh học từ chất thải chăn nuôi dạng rắn

Thực trạng và giải pháp xử lý chất thải chăn nuôi? Chất thải chăn nuôi dạng rắn Tại sao phải sản xuất phân hữu cơ sinh học từ chất thải chăn nuôi? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta phải nhìn lại thực tại ngành chăn nuôi và các vấn đề còn tồn đọng. Trong đó, ô nhiễm môi trường chăn nuôi là vấn đề bức xúc ở nhiều vùng nông thôn Việt Nam. Ở nhiều địa phương, nguồn nước, môi trường không khí quanh các khu vực dân cư có các trang trại chăn nuôi đang bị ô nhiễm [...]

Read More
error: Content is protected !!