0988751954

EcocharVIETNAM công nghệ và sản phẩm sạch từ sinh khối ECOCHARVN supply: binchotan, sawdust briquette charcoal, block honeycomb charcoal, biochar & continuously charcoal kiln technology!

Select Your Style

Choose Color style

Tag: mua than sinh học cốc hóa

Biến chất thải thành than sinh học

Than sinh học – sự thay thế hoàn hảo than hóa thạch

Tương lai nhân loại - chất đốt sạch thay thế than đá? Thế giới phát triển, than đá được sử dụng phổ biến và là nguyên liệu chính gia tăng CO2 vào khí quyển. Tác động tiêu cực của việc sử dụng than đá ảnh hưởng rộng đến môi trường. Từ ô nhiễm không khí, nước và quản lý chất thải, cho đến việc tăng cường sử dụng đất. Trước tình trạng phát thải khí nhà kính không kiểm soát gây nên sự nóng lên của Trái Đất, con người đang tìm kiếm một phương pháp mới, vật liệu mới để có [...]

Read More
error: Content is protected !!