0988751954

EcocharVIETNAM công nghệ và sản phẩm sạch từ sinh khối ECOCHARVN supply: binchotan, sawdust briquette charcoal, block honeycomb charcoal, biochar & continuously charcoal kiln technology!

Select Your Style

Choose Color style

Tag: phân phối than tổ ong hoạt tính

Than tổ ong hoạt tính xử lý khí thải 800 mg/g

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THAN TỔ ONG HOẠT TÍNH

Khái niệm Bài viết này, EcocharVIETNAM sẽ chia sẻ các kiến thức cơ bản về chủ đề:" than vô cơ, than hữu cơ và công nghệ sản xuất than tổ ong hoạt tính".  Chúng ta có 3 bước cơ bản (công nghệ) để sản xuất than tổ ong hoạt tính: Bước 1: Cacbon hóa Bước 2: Hoạt hóa (cũng có công nghệ sẽ cacbon hóa và hoạt hóa than liên tục trong 1 thiết bị). Bước 3: Sản xuất than tổ ong hoạt tính từ than hoạt tính Bản chất của quá trình hình thành than:  Chúng ta sẽ tìm hiểu bản chất của sự hình [...]

Read More
error: Content is protected !!