0988751954

EcocharVIETNAM công nghệ và sản phẩm sạch từ sinh khối ECOCHARVN supply: binchotan, sawdust briquette charcoal, block honeycomb charcoal, biochar & continuously charcoal kiln technology!

Select Your Style

Choose Color style

Tag: sản xuất biochar;

Ủ phân hữu cơ bổ sung than sinh học

Ủ phân hữu cơ bổ sung than sinh học

Sau những vụ thu hoạch, chúng ta lên cải tạo lại đất. Làm thế nào để phục hồi đất tốt nhất sau khi trồng các loại cây trồng bằng phân hữu cơ. Phân trộn và phân xanh thường là giải pháp tối ưu để khắc phục hữu cơ đất bị cạn kiệt chất dinh dưỡng. Than sinh học là một lựa chọn để bổ sung khi ủ phân hữu cơ. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi ủ phân hữu cơ bổ sung than sinh học hay biochar. Sẽ tạo điều kiện cho quá trình phân hủy chất hữu cơ [...]

Read More
error: Content is protected !!