0988751954

EcocharVIETNAM công nghệ và sản phẩm sạch từ sinh khối ECOCHARVN supply: binchotan, sawdust briquette charcoal, block honeycomb charcoal, biochar & continuously charcoal kiln technology!

Select Your Style

Choose Color style

Tag: sinh thái nông nghiệp

nông nghiệp sinh thái là gì

Nông nghiệp sinh thái là gì

Nông nghiệp sinh thái là gì? Mô hình nông nghiệp sinh thái bền vững Permaculture là mô hình nông nghiệp hiện đại. Nông nghiệp hiện nay của con người trong cuộc cách mạng xanh đang tàn phá hủy hoại thiên nhiên trầm trọng. Việc đó đã mang lại các ảnh hưởng xấu với môi trường và hệ sinh thái, cũng như sức khỏe con người. Trước tình hình đó, đã thách thức con người cần phải tìm và tái tạo lại hệ sinh thái, sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường tự nhiên. Mô hình nông nghiệp sinh thái Permaculture chính là [...]

Read More
error: Content is protected !!