0988751954

EcocharVIETNAM công nghệ và sản phẩm sạch từ sinh khối ECOCHARVN supply: binchotan, sawdust briquette charcoal, block honeycomb charcoal, biochar & continuously charcoal kiln technology!

Select Your Style

Choose Color style

Tag: sự chuyển hóa cacbon trong đất

Sự chuyển hóa cacbon của vi sinh vật

Sự chuyển hóa cacbon trong đất Sự chuyển hóa cacbon trong đất có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của hệ thực vật. Cacbon là thành phần thiết yếu cho mọi sự sống đã biết, không có nó thì không có sự sống. Cacbon được  con  người  sử dụng  chủ yếu là  các carbohydrate: nhiên liệu hóa thạch như than, khí methane và dầu mỏ (xăng dầu). Sự luân chuyển của nguyên tố carbon giữa cơ thể và môi trường nhờ hoạt động sống của các sinh vật. Carbon dioxide (CO2) trong khí quyển hay trong nước được [...]

Read More
error: Content is protected !!