0968465688

EcocharVIETNAM công nghệ và sản phẩm sạch từ sinh khối ECOCHARVN supply: binchotan, sawdust briquette charcoal, block honeycomb charcoal, biochar & continuously charcoal kiln technology!

Select Your Style

Choose Color style

Tag: khách hàng giấm gỗ

Chất lượng giấm gỗ

Thị trường giấm gỗ và dự báo

Thị trường giấm gỗ Thị trường giấm gỗ được định giá 5,05 tỷ USD vào năm 2018. Và dự kiến ​​đạt 8,06 tỷ USD vào năm 2026. Tăng trưởng với tốc độ CAGR là 6,0% từ năm 2019 đến năm 2026. Báo cáo Thị trường giấm gỗ toàn cầu đưa ra đánh giá tổng thể Của thị trường trong khoảng thời gian dự báo. Báo cáo bao gồm các phân khúc khác nhau cũng như phân tích các xu hướng và yếu tố đang đóng một vai trò quan trọng trên thị trường. >> Nhận tư vấn về công nghệ sản xuất giấm [...]

Read More
error: Content is protected !!