0968465688

EcocharVIETNAM công nghệ và sản phẩm sạch từ sinh khối ECOCHARVN supply: binchotan, sawdust briquette charcoal, block honeycomb charcoal, biochar & continuously charcoal kiln technology!

Select Your Style

Choose Color style

Tag: mua gia go sinh hoc o dau

Ecocharvietnam

Giấm gỗ được làm như thế nào?

Giấm gỗ được làm như thế nào? Công nghệ & thiết bị nhiệt phân là quá trình tạo ra giấm gỗ. Sinh khối trải qua quá trình phân tách hóa học và vật lý khi nó tiếp xúc với nhiệt độ cao. Do sự không ổn định nhiệt của các liên kết hóa học giữa các vật liệu, sự phân hủy xảy ra. Điều này cho phép chúng bị phân hủy bởi nhiệt. Nhiệt độ và thời gian cư trú trong quá trình nhiệt phân có ảnh hưởng đến thành phần của khí sinh ra. Do đó, chất lượng và tính [...]

Read More
error: Content is protected !!